Kontakt

Gdzie przyjmuje?

Radlin

Adres w Radlinie

ul. Kwiatowa 21,
44-310 Radlin

Telefon, e-mail

781 103 385
mysliwiecagata@gmail.com

Czas pracy

7 dni w tygodniu
7:00 - 23:00

Skontaktuj się ze mną

Jeżeli masz pytanie a nie masz czasu na rozmowę telefoniczną, śmiało skorzystaj z formularzu kontaktowego. Odpowiem niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 24 godzin.

    Dbam o Twoją prywatność oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

    Administrator Danych oraz cel przetwarzania: Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja: Agata Myśliwiec, ul. Kwiatowa 21, 44-310 Radlin. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana zapytanie lub w innych sprawach, w związku z którymi kontaktuje się Pani/Pan z nami wykorzystując formularz kontaktowy.

    Podstawa przetwarzania oraz prawa jakie Ci przysługują: Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przeze mnie danych oraz praw jakie przysługują Ci w związku z tym, proszę o przesłanie maila na adres mysliwiecagata@gmail.com. Podstawą prawną przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: “RODO”, czyli: prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa moich Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na przesłane do mnie pytania. Twoje dane osobowe będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, hostingowe oraz usługi IT. Każdy podmiot, któremu mogę powierzyć Twoje dane, przetwarza je na podstawie zawartych umów z ze mną i wyłączenie zgodnie z moimi poleceniami. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

    Skorzystaj z prawa jakie Ci przysługują: W celu skorzystania z przysługujących Ci praw należy skontaktować się ze mną za pośrednictwem wyżej wymienionego adresu mailowego. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeżeli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszam przepisy RODO, masz pełne prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.